Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบคลัช [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนเพื่อใช้ใน [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาโค [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ [ 11 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษหน้าขาวหล [ 11 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนตามโครงการ [ 11 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาโค [ 11 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายผ้าใบไ [ 11 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ [ 4 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแล [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
     
 
 
อบต.กลางแดด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม [ 11 มิ.ย. 3061 ]    อ่าน 8 
อบต.เจริญผล กิจกรรมช่วงเช้าพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย [ 23 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแดน เทศบาลตำบลบ้านแดน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.วังมหากร พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ [ 23 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังมหากร การจัดกิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค [ 23 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พิกุล ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิล/โครง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผุ้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถจักรยานยนต์ หมายเลข [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติมฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังมหากร ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆปร [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนมวัว ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บ้านมะเกลือ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ 82-5557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (25 ม.ค. 2561)    อ่าน 320  ตอบ 0  
โอนย้าย (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 811  ตอบ 2  
ขอให้พืันที่คืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 530  ตอบ 0  
           
 


จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาล ร [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้อง [ 24 เม.ย. 2561 ]

     
 
  
 
 
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3333  [ 22 ต.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว3376 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้่ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 22 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กพส. มท 0810.8/ว3378 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สน.คท. มท 0808.2/15575-15650  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สน.คท. มท 0808.2/15529-15574  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/15821-15830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/15836 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการจัดทำรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อประกอบการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว3373 [เอกสารแนบ]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว3359 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
     
 
 
นว 0023.5/ว24222 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 งวดที่ 9/25 [ 22 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28137 เชิญประชุมซักซ้อมการรายงานข้อมูลฯ [ 19 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23952 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23952 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23890 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23964 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/23963 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/24008 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561  [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/796 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/795 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่เปิน สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกค [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/ว23770 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลับบ้านปลอดภัย การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/ว23771 โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/ว23772 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/ว23773 การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด Line@ @มหาดไทย [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/23786 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว803 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.4/ว23785 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/23804 แบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการ [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว23826 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้า [ 17 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.4/ว23824 ประชาสัมพัธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 17 ต.ค. 2561 ]   
 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองโพ ทดสอบการตั้งกระทู้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
           

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
  
ทองหยิบ ทองหยอด
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556