Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเว [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถต [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมั [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัย [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 35 
-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 46 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และกำหนดวันเร [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยา [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบไมล์ [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 32 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 26 
     
 
 
อบต.สระทะเล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านวังต [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.สระทะเล เรื่ื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตส [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.สระทะเล ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอน [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินขี้เหล็ก [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศกา [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจา [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ตลับหมึกสำหรับเครื่ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิด [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าขาว,เหลือง) จำนวน 2 รายการ สำห [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านโรตารี่) จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 1197 เรื่อง การกำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชกา [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 1186 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 1195 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban C [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 1194 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 1193 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1192 เรื่อง การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนค [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (25 ม.ค. 2561)    อ่าน 444  ตอบ 0  
โอนย้าย (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 987  ตอบ 2  
ขอให้พืันที่คืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 624  ตอบ 0  
           
 


จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาล ร [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้อง [ 24 เม.ย. 2561 ]

     
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 46 
     
 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
     
 
 
นว 0023.3/6801 ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการ่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6776 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6788 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168กรณีกรจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม้ต้องวางหลักประกัน [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว6785 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,857 หน่วยงาน [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/6784 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6783 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6786 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว287 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/286 แจ้งการโอนเงินอดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา รายการเบิกแทนกัน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6746 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 1 ตุลาคม 2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6745 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว6764 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งทีมฟุตบอล รายการ เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว6765 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว6766 แจ้งวารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัยบทความวิชาการ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6602 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6616 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว6595 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6628 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว273 แผนการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในระดับท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/06394 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   
 
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 776  ตอบ 3
อบต.บ้านแก่ง โครงการน้ำเกษตร (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 604  ตอบ 1
           

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
  
ทองหยิบ ทองหยอด
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556