Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านวังตะแบก ถึง บ้านเนินกระสัง ช่วงหมู่ที่ 8 ตำบลสระทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)   25 มี.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่ื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสระทะเล ถึง บ้านเขาทอง ช่วงหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 ตำบลสระทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)   25 มี.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสระทะเล ถึง บ้านเนินมะกอก ช่วงหมู่ที่ 8 ตำบลสระทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebiddng) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล   25 มี.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก      25 มี.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก      25 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทดำ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทดำ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4273/td>
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556